Dla kogo

Analiza badania
Metoda EEG Biofeedback ma zastosowanie dla osób zdrowych, jak i osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego, jako technika terapeutyczna.

U OSÓB ZDROWYCH (dorosłych, dzieci i młodzieży) treningi mogą być stosowane w celu zwiększenia potencjału umysłowego:

 • redukcja napięcia
 • poprawa pamięci i koncentracji
 • poprawa szybkości uczenia się
 • poprawa efektywności w pracy
 • zwiększenie kreatywności i pozytywnego myślenia
 • redukcja stresu
 • redukcja zaburzeń snu
 • pomoc w wyciszeniu się i relaksacji
 • pomoc w stanach długotrwałego zmęczenia, wyczerpania, obniżonego nastroju
 • zwalczanie tremy, napięcia wewnętrznego
 • stany wypalenia zawodowego

TRENING EEG Biofeedback zalecany jest w szczególności w sytuacjach wymagających dużej sprawności umysłu, odporności na stres, szybkiej decyzji, a więc dla osób żyjących szybkim tempem życia.

Na treningi EEG Biofeedback zapraszamy szczególnie wszystkie osoby intensywnie uczące się (uczniowie, studenci). EEG Biofeedback pomoże zwiększyć szybkość zapamiętywania i uczenia się, poprawi pamięć i koncentrację. Terapia jest również stosowana do pomocy zaburzeń zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, ADD, impulsywność, agresja, apatia oraz w przypadku problemów szkolnych - gorsze wyniki w nauce, zaburzenia koncentracji, dysleksja, dysgrafia)

Udowodniono w praktyce, że terapia EEG Biofeedback pomaga w osiągnięciu lepszych wyników w sporcie (ADAM MAŁYSZ), tańcu i muzyce.

We wszystkich krajach rozwiniętych obserwuje się zaburzenia procesu uczenia się, koncentracji i uwagi u dzieci i młodzieży. Wzrasta liczba dzieci, które nie są w stanie ocenić i przewidzieć następstw swojego zachowania. U 30% dzieci występują zespoły nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, które obniżają zdolność do nauki mimo standardowego lub wysokiego poziomu inteligencji.

EEG Biofeedback wskazany jest dla osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Terapia EEG Biofeedback pozwala uzyskać poprawę lub całkowite usunięcie następujących dolegliwości:

 • nadpobudliwość psychoruchowa ADHD, ADD od 4,5 r.ż.
 • problemy szkolne (dysleksja, dysgrafia, problemy z uczeniem się, zaburzenia pamięci i koncentracji)
 • stres, lęki, depresja, agresja, impulsywność, bóle i zawroty głowy, zaburzenia mowy, zaburzenia snu, ataki padaczkowe, tiki
 • uzależnienia(gry, alkohol)
 • zaburzenia przyjmowania pokarmu(bulimia, anoreksja, otyłość)
 • w zespołach chronicznego zmęczenia i apatii
 • pomoc w rehabilitacji po urazach głowy, udarach mózgu

Taki szeroki zakres efektów terapii EEG Biofeedback jest możliwy poprzez opanowanie sztuki regulacji fal mózgowych w sposób świadomy i tym samym uzyskanie stanu równowagi fizycznej i psychicznej.